Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. Faillissementsverslagen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Faillissementsverslagen.com voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van Faillissementsverslagen.com.

Het gebruik van het openbare gedeelte van Faillissementsverslagen.com voor eigen doeleinden is kosteloos. Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiëren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op Faillissementsverslagen.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faillissementsverslagen.com niet toegestaan.